Przetrwać zimę, przetrwać śmierć

Twórczość Stefana Centomirskiego w perspektywie biograficznej

  • Urszula Maja Krzyżanowska Instytucie Pedagogiki Katolic-kiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie
Słowa kluczowe: Stefan Centomirski, Sybiracy, sztuka autobiograficzna, autobiografizm

Abstrakt

Jako dziecko Stefan Centomirski (1928–2011) został zesłany wraz z rodziną na Syberię. Spędził tam 12 lat. Po wyzwoleniu z zsyłki podjął studia artystyczne. Przez lata tworzył obrazy, obrazy syberyjskiej zimy, które stanowiły nie tylko świadectwo doświadczenia Sybiru, ale także formę wyrażenia i próbę pokonania traumy. Twórczość artystyczna była trwającym ponad pół wieku wstępem do werbalizacji osobistych przeżyć, umożliwiła artyście psychicznie przygotować się do opowiedzenia o syberyjskich zimach. Twórca podkreślał, że obrazy pozostają unikalnym uzupełnieniem jego zapisanych wspomnień. Artykuł stanowi próbę spojrzenia na twórczość Centomirskiego z perspektywy biograficznej.

Downloads

Download data is not yet available.
Dział
Studia i rozprawy