W strukturach (anty)komunistycznych – informatorzy Oddziału „Tarzana”

  • Katarzyna Sabat Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Słowa kluczowe: polskie podziemie niepodległościowe, struktury komunistyczne, biografie, aparat bezpieczeństwa, Milicja Obywatelska, współpraca

Abstrakt

Oddział Leśny Tadeusza Gajdy „Tarzana” był jedynym zgrupowaniem NZW w północnej części wideł Wisły i Sanu walczącym z procesem umacniania się nowej władzy w Polsce od 1944 r. Działalność „Tarzana” i jego żołnierzy na wyżej wspomnianym terenie trwała ponad rok. Fakt ten był zasługą dobrego dowodzenia oraz posiadania siatki informatorów, którzy działając w służbie władzy komunistycznej, pracowali w strukturach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (ubp) i Milicji Obywatelskiej (mo). Osoby te, znalazły się na granicy utrwalającej się władzy komunistycznej i walczącego z nią polskiego podziemia niepodległościowego. Informatorzy „Tarzana” współpracując z oddziałem dokonali świadomego wyboru poświęcenia wartości najważniejszej – życia.

Downloads

Download data is not yet available.
Dział
Studia i rozprawy