Biografia Dietricha Bonhoeffera jako przykład bezkompromisowej postawy w czasach relatywizmu

  • Dawid Misiak Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
Słowa kluczowe: Dietrich Bonhoeffer, relatywizm, bezkompromisowa postawa

Abstrakt

Dietrichowi Bonhoefferowi będącemu etykiem przyszło żyć w czasach terroru nazistowskiego. Jego dramat pogłębiał fakt, iż Niemcy nie byli jego wrogami, lecz rodakami. Jako duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, chciał być wierny nauce Jezusa Chrystusa. Jednocześnie jako etyk i teolog nie mógł iść na kompromis z nazizmem. Dlatego też jego życie nacechowane jest wieloma rozterkami. Jedną z jego wątpliwości było pytanie: czy można zabić jednostkę, by uratować miliony? Czy Kościół powinien ulegać władzy? Swoją bezkompromisową postawę przypłacił życiem. Wykonano na nim wyrok śmierci tuż przed kapitulacją Niemiec (w kwietniu 1945 r.). Zmarł w wieku 39 lat. Był teologiem praktykiem. Nie pozostawił po sobie licznych dzieł drukowanych. Jednym z niewielu jego publikacji jest Naśladowanie. Książka, która jest jednym z najbardziej doniosłych komentarzy do Kazania na Górze. Dzieło Dietricha Bonhoeffera jest żywe do dziś. Na całym świecie działają towarzystwa jego imienia, publikuje się Naśladowanie oraz liczne publikacje traktujące o jego życiu. Jego życie wpisuje się w słowa Tertuliana: „Krew męczenników jest nasieniem chrześcijaństwa”.

Downloads

Download data is not yet available.
Dział
Studia i rozprawy