Tadeusz Łopuszański – twórca i dyrektor Szkoły Rydzyńskiej

  • Edyta Żebrowska Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Słowa kluczowe: Tadeusz Łopuszański, Szkoła Rydzyńska, szkoła eksperymentalna

Abstrakt

Tadeusz Łopuszański (1874–1955) stworzył Szkołę Rydzyńską, która miała za zadanie kształcić przyszłych inteligentów zdolnych do twórczej, wytężonej pracy na rzecz tworzącego się państwa. Uważał, że w rękach przyszłych elit leży przebudowa Polski i jednocześnie jej sukces lub klęska. Wierzył, że poprzez odpowiednie wychowanie można przekształcić charakter człowieka, „przerobić” go, aby ów człowiek był zdolny poświęcić swoje życie dla ratowania Polski. Swoją koncepcję wychowania oparł na kilku solidnych podstawach – filarach rydzyńskich: rozwijaniu indywidualnych zainteresowań, pracy społecznej, pracach ręcznych, rozbudowanej aktywności fizycznej, walce z kłamstwem, rozwijaniu indywidualnych zainteresowań. Krótki okres działalności Szkoły Rydzyńskiej (1928–1939) nie przeszkodził w tym, by wykształcić młodych ludzi, którzy działali po wojnie na wielu płaszczyznach tworzącego się państwa. Wykształcenie takich młodych ludzi, którzy potrafi li w trudnej sytuacji powojennej odnaleźć swoje miejsce, było możliwe przede wszystkim dzięki odpowiedniej organizacji życia szkolnego, a to przecież głównie zasługa jej założyciela – Tadeusza Łopuszańskiego.

Downloads

Download data is not yet available.
Dział
Studia i rozprawy