Pedagogia świętości w ujęciu Edyty Stein

Słowa kluczowe: pedagogia, wychowanie, osoba, doskonałość ludzka, świętość

Abstrakt

Pedagogia jest pojęciem odnoszącym się do dwóch innych pojęć: wychowania i pedagogiki jako nauki. Podstawową kategorią pedagogiki jest osoba. Edyta Stein przedstawiła koncepcję człowieka jako egzystencji złożonej z materii, duszy i ducha. Każdy element tej triady jest ważnym obszarem w osiąganiu jej zasadniczej doskonałości. Dynamika ludzkiej natury powoduje, że człowiek potrzebuje wychowania. Dokonuje się to poprzez formację jego duszy przy współpracy z łaską. To działanie łaski doskonali ludzką naturę i przyczynia się do pragnienia świętości.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Pisma Edyty Stein

Teresa Benedykta od Krzyża/E. Stein, Autoportret Edyty Stein w jej twórczości. Wybór pism duchowych, tłum. I.J. Adamska, Poznań 1999.

Stein E., Bildung und Entfaltung der Individualiät. Beiträge zum christlichen Erziehungsauftrag, Edith Stein Gesamtausgabe, t. 16, Freiburg-Basel-Wien 2001.

Teresa Benedykta od Krzyża/E. Stein, Budowa osoby ludzkiej. Wykład z antropologii filozoficznej, oprac. B. Beckmann-Zӧller, tłum. G. Sowinski, Kraków 2015.

Teresa Benedykta od Krzyża/E. Stein, Byt skończony a byt wieczny, tłum. I.J. Adamska, Kraków 1995.

Teresa Benedykta od Krzyża/E. Stein, Czym jest człowiek? Antropologia teologiczna, oprac. B. Beckmann-Zӧller, tłum. G. Sowinski, Kraków 2012.

Teresa Benedykta od Krzyża/E. Stein, Dzieje pewnej rodziny żydowskiej oraz inne zapiski autobiograficzne, oprac. M.A. Neyer, tłum. I.J. Adamska, Kraków 2005.

Teresa Benedykta od Krzyża/E. Stein, Filozofia psychologii i humanistyki, oprac. B. Beckmann-Zӧller, tłum. P. Janik, M. Baran, J. Gaca, Kraków 2016.

Teresa Benedykta od Krzyża/E. Stein, O zagadnieniu wczucia, oprac. M.A. Sondermann, tłum. D. Gierulanka, J.F. Gierula, J. Machniacz, Kraków 2014.

Teresa Benedykta od Krzyża/E. Stein, Twierdza duchowa, tłum. I.J. Adamska, Poznań 2006.

Opracowania

Adamska I.J., Mądrość miłości. Rzecz o duchowości Edyty Stein, Tczew-Pelplin 1998.

Edyty Stein refleksje o kobiecie, oprac. M.A. Neyer, tłum. I.J. Adamska, M. Grzywacz, Borne Sulinowo 2005.

Czekalski R., Koncepcja wychowania Edyty Stein, Warszawa 2017.

Gogacz M., Podstawy wychowania, Niepokalanów 1993.

Krąpiec M.A., Ja-człowiek, Lublin 2005.

Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 2004.

Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej, Lublin 1999.

Przybylski A., Działalność edukacyjna i myśl pedagogiczna św. Edyty Stein, Kraków 2007.

Stróżewski W., O stawaniu się człowiekiem (Kilka myśli niedokończonych), w: Człowiek – wychowanie - kultura. Wybór tekstów, red. F. Adamski, Kraków 1993, s. 52-58.

Szychta A., Kobieta wobec powołania Bożego, w: Święta Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein). Kobieta i Karmelitanka Bosa – patronką Europy, Poznań 2001, s. 11-22.

Teresa Renata od Ducha Świętego, Edyta Stein: siostra Teresa Benedykta od Krzyża: filozof i karmelitanka, tłum. M. Kaczmarowski, Paryż 1987.

Wilk R., Człowiek istota wezwana. Antropologiczno-personalistyczne aspekty filozoficznej twórczości Edyty Stein – Teresy Benedykty od Krzyża, Kraków 2003.

Opublikowane
2022-06-14
Dział
Studia i rozprawy