Działalność Czesława Czapówa w oddziałach partyzanckich na Kielecczyźnie w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945)

Słowa kluczowe: Czesław Czapów, Narodowe Siły Zbrojne (NSZ), Armia Krajowa (AK), Kielcczyzna, Jędrusie, Lotna Bojowa Sandomierska

Abstrakt

Czesław Czapów z Uniwersytetu Warszawskiego zapisał się na stronach polskiej nauki jako twórca warszawskiej szkoły resocjalizacji. W 2020 roku, minęło 20 lat od Jego nagłej, przedwczesnej śmierci. Pozostawił po sobie wybitne dzieła, które po dziś dzień stanowią podstawową lekturę z zakresu nauk o resocjalizacji. Pozostał także w pamięci swych kolegów, którzy tak naprawdę niewiele wiedzą o Jego życiu prywatnym, czy wczesnych latach dzieciństwa. Prezentowany tekst ma na celu przybliżenie jednego z bardzo interesujących (a zarazem zupełnie nieznanych) wątków z życia Czesława Czapówa, a mianowicie Jego działalności w oddziałach partyzanckich podczas II wojny światowej na Kielecczyźnie. Jednocześnie stanowi on fragment przygotowywanej większej pracy związanej z Jego osobą. Prowadzone badania wpisują się w nurt badań jakościowych, a ich specyfika wymaga zastosowania swoistej metodologii zbierania danych, opartych na badaniach historycznych, biograficznych, historyczno-oświatowych, historyczno-pedagogicznych. Zastosowałam przy tym triangulację metod i danych. Źródłem informacji o działalności Czesława Czapówa w czasie II wojny światowej, na podstawie których opracowałam poniższy tekst są materiały źródłowe, archiwalne, artykuły z prasy, dokumenty i fotografie, wywiad oraz dostępna literatura przedmiotu w omawianej tematyce.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Źródła

Archiwum Akt Nowych, sygn. 76/III-22, zespół: Opracowania. Dział: Czapów Czesław, Opis jednostki: Sprawy Armii Krajowej. Biblioteka „Po prostu”, 1957, k.292.

Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. WPP-hab. 1, 55, Zespół Akta przewodu habilitacyjnego, Czapów Czesław.

Instytut Pamięci Narodowej, sygn. IPN BU 00 1043/3928, Zespół Ministerstwo Spraw Wewnętrznych II, Oświadczenie.

Instytut Pamięci Narodowej, sygn. IPN Ki 182/10, Zbiór: Włodzimierz Gruszczyński, Korespondencja Włodzimierza Gruszczyńskiego dot. jego książki „Lotna Sandomierska”, cz. 1.

Opracowania

Borzobohaty W., „Jodła”. Okręg radomsko-kielecki ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa 1988.

Dąbrowski E., Bez broni, Warszawa 1969.

Dąbrowski E., Szlakiem „Jędrusiów”, Warszawa 1966; wyd. 2 Warszawa 1969:

Czapów C., Sierpień 1944. Odsiecz, „Dookoła Świata”, 1957, nr 33 (190), s. 14-15, 18-19.

Greczko A., Niektóre zagadnienia sztuki wojennej w operacji lwowsko-sandomierskiej Armii Radzieckiej, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 6 (1961) nr 1, s. 205-223.

Gruszczyński W., „Lotna Sandomierska”: wspomnienia partyzanta, Kielce 1999.

Gruszczyński W., „Odwet-Jędrusie”: próba monografii, Staszów – Kielce 1999.

Gruszczyński W., Lotna Sandomierska. Dzieje oddziału partyzanckiego, Warszawa 2003.

Guderian H., Wspomnienia żołnierza, Warszawa 1958.

Hillebrandt B., Partyzantka na Kielecczyźnie 1939-1945, Warszawa 1970.

Czesław Czapów 1925-1980. Świadectwa trzech pokoleń, , zebr., oprac., red. W. Kaczyńska, Warszawa 2003.

Komorowski K., Polityka i walka. Konspiracja zbrojna ruchu narodowego 1939-1945, Warszawa 2000.

Matusak P., Ruch oporu na ziemi opatowsko-sandomierskiej w latach 1939-1945, Warszawa 1976.

Muszyński W.J., W walce o Wielką Polskę. Propaganda zaplecza politycznego NSZ 1939–1945, Warszawa 2000.

Sierant P., Działalność Służ Pułkowych w 2. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej w zarysie, Lublin 2002.

Siemaszko Z.S., Narodowe Siły Zbrojne, Londyn 1982.

Sołtysiak M., Moje wspomnienia, „Wieś”, 20 (1948) s. 27.

Szewera T., Buty „Bolka Falenicy”, „Za Wolność i Lud”, 1958, nr 10 (127), s. 8-9.

Szewera T., Straszyński O., Niech wiatr ją poniesie: antologia pieśni z lat 1939-1945, Łódź 1975.

Tuszyński W., Realizacja planów operacyjnych AL w działaniach partyzanckich na Lubelszczyźnie i Kielecczyźnie, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 22 (1962) s. 93-134.

Zielonka M, Narodowe Siły Zbrojne, cz.1, http://www.nowastrategia.org.pl/narodowe-sily-zbrojne-czesc-1/, dostęp 15.12.2019.

Opublikowane
2021-12-18
Dział
Studia i rozprawy