Adam Chmielowski

patriota, artysta, zakonnik, święty

Słowa kluczowe: Adam Chmielowski, Brat Albert Chmielowski, artysta, zakonnik, Kraków, Monachium

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adam Chmielowski – Brat Albert, Myśli malarza i brata ubogich, wybór i oprac. A. Wojnowski, Lublin 2002.

Andres M., Brat Albert w Krakowie, „Poradnik Bibliotekarza”, 1995, nr 2, s. 9-13.

Brat Albert, Mądrość ubóstwa: myśli, wybrał i wstęp K. Wójtowicz, Wrocław 1991.

Brat Albert: życie i dzieło, red. A. Okońska, R. Gajewski, Warszawa 1978.

Budzyńska N., Brat Albert, Kraków 2017.

Jordan J., Miłość trzeba udowodnić: o życiu świętego Brata Alberta Chmielowskiego, Kraków 1989.

Kaczmarzyk M., Trudne drogi miłości: błogosławiony Brat Albert Chmielowski w służbie najbiedniejszym, Kraków 1986.

Klimek A., Umiera Adam, rodzi się Albert, https://www.opiekun.kalisz.pl/umiera-adam-rodzi-sie-albert/, dostęp: 9.12.2021.

Kluz W., Adam Chmielowski, brat Albert, Kraków 1986.

Kluz W., Gdy ma się jedną duszę... Brat Albert Chmielowski, Kraków 1989.

Krzesicka M., Adam Chmielowski: Brat Albert w służbie najbiedniejszym, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 1992, nr 8, s. 355-362.

Michalski K., Brat Albert: w setną rocznicę urodzin (1846-1946), Kraków 1946.

Nowaczyński A., Najpiękniejszy człowiek mego pokolenia Brat Albert, Lublin 1999.

Paterek A., Święty Brat Albert Chmielowski, Warszawa 2017.

Piotrowski W., Wspominki o Bracie Albercie, w: Kalendarz Brata Alberta na rok pański 1938, Kraków 1938.

Piotrowski W., Ze wspomnień o Adamie Chmielowskim, „Nowa Reforma”, 1917, nr 5, s. 3.

Rożek M., Święty brat Albert, Kraków 2017.

Różycki A., Święty Brat Albert: szkic biograficzno-genealogiczny, Kraków 2003.

Ryszkiewicz A., Malarstwo polskie. Romantyzm, historyzm, realizm, Warszawa 1989.

Szczeklik A., Adam Chmielowski i powrót do źródeł katharsis, „Zeszyty Literackie”, 2009, nr 4, s. 170-174.

Śledzianowski J., W służbie bezdomnym, „Auxilium Sociale”, 1998, nr 3/4, s. 73-81.

Winowska M., Święty Brat Albert: opowieść o człowieku który wybrał większą wolność, Kraków 1992.

Winowska M., Znieważane oblicze: opowieść o św. Bracie Albercie, Kraków 2001.

Wspomnienia obozowe z r. 1863 i 1864 napisał Zygmunt Napoleon Krzywda, Lwów 1883.

Opublikowane
2021-12-17
Dział
Studia i rozprawy

Inne teksty tego samego autora