Wincenty Kadłubek

średniowieczny biskup i mnich w pamięci współczesnych

Słowa kluczowe: Wincenty Kadłubek, biskup, mnich, Kronika polska, wzór osobowy, cystersi

Abstrakt

W artykule zostanie zaprezentowana postać Wincentego zwanego Kadłubkiem (1150-1223) jako średniowiecznego biskupa oraz mnicha pozostającego w pamięci współczesnych. Był on nauczycielem, biskupem oraz zakonnikiem, a jego dzieło zaczęto uznawać zarówno za pedagogiką katolicką jak i narodową. W Kronice polskiej została przedstawiona historia naszego narodu, która ma dawać poczucie wspólnoty, uczyć przyszłe pokolenia miłości i wierności do swej ojczyzny oraz podejmować wszelkie działania, aby stanąć w jej obronie. Kardynał Stefan Wyszyński 30 sierpnia 1964 r. uznał Wincentego za wychowawcę narodu. Ponadto Jego postać odgrywa ogromną rolę w działalności zakonu cystersów w Jędrzejowie. Świadczy o tym chociażby otrzymanie przez ów klasztor tytułu Diecezjalnego Sanktuarium Bł. Wincentego Kadłubka. Mnisi podejmują wszelkie inicjatywy np. uroczyste świętowanie odpustu, organizowanie wykładów, konferencji itp., aby szerzyć jego kult, który od dawna nie traci swej żywotności.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Archiopactwo Cysterskie w Jędrzejowie, http://www.jedrzejow.cystersi.pl/, dostęp: 22.11..2020.

Bandurski W., Biskup zakonnik: błogosławiony Wincenty Kadłubek, Kraków 1904.

Borowiecki Ł., Rzodeczko J., Archiopactwo Cystersów w Jędrzejowie, Jędrzejów 2007.

Czyżewski K.J., Walczak M., Ikonografia błogosławionego Wincentego Kadłubka, „Cistercium Mater Nostra. Tradycja-Historia- Kultura”, 2 (2008) nr 2, s. 215-231.

Dudek A.A., Jędrzejów Achriopactwo Cystersów, Warszawa 1991.

Gach P.P., Opactwo jędrzejowskie w latach kasat zakonnych (koniec XVIII i XIX w.), w: Cystersi w Polsce. W 850-lecie fundacji opactwa jędrzejowskiego, red. D. Olszewski, Kielce 1990, s. 97-126.

Jakubczyk J., Błogosławiony Wincenty Kadłubek patronem miasta Jędrzejowa, w: Dziedzictwo Wincentego Kadłubka. Cystersi – miasto – region od średniowiecza do współczesności, red. K. Ślusarek, Kraków 2018, s. 251-261.

Kiełtyka S., Błogosławiony Wincenty Kadłubek, „Nasza Przeszłość”, 16 (1962) s. 153-212.

Kiełtyka S., Sylwetka duchowa bł. Wincentego Kadłubka w świetle historii i tradycji, Rzym 1965.

Kürbis B., Jak Mistrz Wincenty pisał historię Polski, w: Mistrz Wincenty Kadłubek. Człowiek i dzieło, pośmiertny kult i legenda, red. K.R. Prokop, Kraków 2001, s. 59-78.

Kürbis B., Wstęp, w: Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek). Kronika polska, przekł. i oprac. B. Kürbis, D. Zydorek, Wrocław 1999, s. III-CXXXI.

Kwiatkowska-Kropka B., Droździk P., Klasztor Cystersów w Jędrzejowie, Jędrzejów 2006.

Lis A., Kościół i prawo. Wybrane problemy, Ružomberok 2015.

Marchewska S., Błogosławiony Wincenty Kadłubek: Biskup i Wyznawca, Patron Polski, Kraków 1917.

Olszewski D., Kult Bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie. Zarys historii, w: Cystersi w Polsce. W 850-lecie fundacji opactwa jędrzejowskiego, red. D. Olszewski, Kielce 1990, s. 151-183.

Plezia M., Scripta minora. Łacina średniowieczna i Wincenty Kadłubek, Kraków 2001.

Płatek J., Bł. Wincenty Kadłubek, Kraków 2013.

Prokop K.R., Wincenty Kadłubek, Kraków 2005.

Ryszka C., Nauczyciel miłości ojczyzny. Rzecz o bł. Wincentym Kadłubku, Sandomierz 2012.

Samek J., Błogosławiony Wincenty Kadłubek w sztuce (rozeznanie problemu), w: Mistrz Wincenty Kadłubek. Człowiek i dzieło, pośmiertny kult i legenda: materiały z sesji naukowej, Kraków, 10 marca 2000, red. K.R. Prokop, Kraków 2001, s. 93-101.

Skrzyniarz R., Kazania świętokrzyskie: przepowiadanie w XIII wieku, Lublin 2001.

Stabińska J., Mistrz Wincenty, Kraków 1973.

Szymkiewicz K., Miejsce wiecznego spoczynku błogosławionego Wincentego Kadłubka: z okazji dwóchsetnej rocznicy drukowania akt beatyfikacyjnych, Warszawa 1898.

Świżek K., Błogosławiony Wincenty Kadłubek: życie – kult – modlitwy, Warszawa 1985.

Wyszyński S., Nauczanie społeczne 1946-1981, Warszawa 1990.

Zdanek M., Wincenty Kadłubek w klasztorze cystersów w Jędrzejowie, w: Dziedzictwo Wincentego Kadłubka. Cystersi – miasto – region od średniowiecza do współczesności, red. K. Ślusarek, Kraków 2018, s. 85-109.

Opublikowane
2021-12-17
Dział
Studia i rozprawy