Helen Parkhurst

na drodze do planu daltońskiego

Słowa kluczowe: Helen Parkhurst, plan daltoński, Teachers College na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, Edison School w Tacoma

Abstrakt

Artykuł przedstawia postać Helen Parkhurst – twórczyni planu daltońskiego. Opisane wydarzenia obejmują okres od wczesnego dzieciństwa, które znacząco wpłynęło na ostateczny kształt omawianej koncepcji, do 1920 r., kiedy plan daltoński został wprowadzony  do realizacji w szkole w Dalton w Stanach Zjednoczonych. W artykule prezentuję proces tworzenia się tej nowatorskiej koncepcji nauczania powstającej w toku niebanalnego życia oddanej i ambitnej a jednocześnie niezwykle skromnej reformatorce światowej edukacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Lager D., Helen Parkhurst and the Dalton Plan: the Life and Work of an American Educator, Connecticut 1983.

Parkhurst H., Wykształcenie według planu daltońskiego, wstęp T.P. Nunn; uzup. sprawozdaniami R. Bassett i in., przeł. Z.Umińska, H.E. Kennedy; wstęp do pol. wyd. T.P. Nunn, wstep B. Rennie, Lwów–Warszawa 1928.

Parkhurst H., Education on the Dalton plan, wstęp T.P. Nunn, London 1924.

Parkhurst H., The Dalton Plan V, „The Times Eduactional Supplement”, 30 lipca 1921.

Ploeg P., Dalton Plan: Origins and Theory of Dalton Education, Leonon 2013.

Semel S., The Dalton School: the transformation of progressive school, 1987.

Swift E.J., Mind in the Making: a Study in Mental Development, Nowy Jork 1908.

Opublikowane
2021-12-17
Dział
Studia i rozprawy