Rola patrona w życiu szkoły

Na przykładzie patronatu doktor Wandy Błeńskiej nad Piątkowską Szkołą Społeczną w Poznaniu

Abstrakt

Celem tekstu jest omówienie roli patrona w życiu szkoły na przykładzie patronatu Wandy Błeńskiej nad poznańską szkołą podstawową. Wanda Błeńska, polska lekarka pracująca przez lata w Ugandzie z osobami chorymi na trąd, jest przykładem jak oddanie idei i pasja w realizowaniu marzeń może służyć rozwojowi osoby i innych ludzi stających na jej drodze. Piątkowska Szkoła Społeczna im. Wandy Błeńskiej w Poznaniu czerpie z patronatu wielkiej poznanianki wartości, na których buduje swój program wychowawczy i którymi przepojona jest szkolna codzienność.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Andrzejak A., Nawrocka M., Wąsikowska-Trawińska A., Śladami Dokty, Poznań 1997.

Andrzejak A., Różański J., Medycyna i Ewangelizacja. Rozmowy z Wandą Błeńską, Poznań 1996.

Bakiera L., Harwas-Napierała B., Wzory osobowe w rozwoju człowieka, Poznań 2016.

Borowski A., O patronie, patronach i o patronacie, w: Patron szkoły – promieniowanie wartości, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, Kraków 2009, s. 21-26.

Cammarano R., Tomaszkiewicz S., Symbole narodowe, symbole szkolne, ceremoniał szkolny, Poznań 2013.

Chomentowska E., Polak A., Wanda Błeńska i jej wkład w walkę z trądem jako chorobą stygmatyzującą, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”, 82 (2019) s. 72–80.

Ciszek D., Nowe spojrzenie na patrona szkoły, w: Patron szkoły – promieniowanie wartości, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, Tarnów 2009, s. 71-82.

Drożdż A., Wychowanie patriotyczne przez postaci patronów szkół, w: Patron szkoły – promieniowanie wartości, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, Kraków 2009, s. 27-42.

Florczak Z., Dokta. Opowieść o Wandzie Błeńskiej, lekarzu trędowatych w Ugandzie. Oborniki Wielkopolskie 1993.

Heigelmann M., Praca środkiem do ograniczenia wykluczenia społecznego, marginalizacji i ubóstwa, „Teologia i Moralność”, 11 (2016) nr 1(19), s. 169-177. DOI: https://doi.org/10.14746/tim.2016.19.1.14

Wanda Błeńska, https://wandablenska.pl/, dostęp: 28.04.2021.

Reportaż 10.05.2018, Reportaż w Czwórce, Polskie Radio, https://www.polskieradio.pl/10/4488/Artykul/2117703,Reportaz-10052018?fbclid=IwAR3RZ8TfEclj0_S4kPJ6db-IrFOX06bXjfwWYQ3p2X5JGb7fHkpi1SAsnDQ, dostęp: 24.04.2021.

Piątkowska Szkoła Społeczna im. Wandy Błeńskiej, Misja i wizja, http://www.pss.poznan.pl/misja-i-wizja, dostęp: 28.04.2021.

Jaremczak P., Wełna K., Projekt edukacyjny jako efektywna metoda aktywizacji młodzieży. Przygotowanie uczniów gimnazjum w Pęgowie k. Wrocławia do nadania szkole imienia Polskich Profesorów Lwowskich, w: Młodzież w perspektywie edukacyjnej, społecznej, kulturowej, red. G. Pańko, M. Skotnicka-Palka, B. Tchmańska, Kraków 2017, s. 137–145.

Jaskulska S., Spotkanie dramowe zamiast szkolnej akademii. Nowe wymiary kreowanie doświadczeń rytualnych w szkole a wspieranie rozwoju adolescentów, w: Młodzież między ochroną a ryzykiem. Wspieranie oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla adolescentów i adolescentek, red. B. Jankowiak, A. Matysiak-Błaszczyk, Poznań 2017, s. 223-234.

Kłosowska M., Nawrocka M., Dokta Wanda Błeńska. Dać wiarę, nadzieję, miłość, Poznań 2003.

Krupińska M., Patronat szkoły 2.0, „Refleksje. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy”, 4 (2017) 39-42.

Magowska A., O opiece zdrowotnej w Ugandzie, drugiej Ojczyźnie dr Wandy Błeńskiej, „Annales Missiologici Posnanienses”, 20 (2015) s. 33-42. DOI: https://doi.org/10.14746/amp.2015.20.3

Maj J.R., Twórczy wymiar patronatu szkolnego, w: Patron szkoły – promieniowanie wartości, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, Kraków 2009, s. 53-58.

Nawrocka M., Jej światło. O życiu i dziele Wandy Błeńskiej, Poznań 2005.

Odoj G., Edukacja regionalna w perspektywie antropologii kulturowej, w: Pedagogika a etnologia i antropologia kulturowa. Wspólne obszary badań, red. Z. Kłodnicki, A. Murzyn, A. Drożdż, G. Błahut, Cieszyn-Katowice 2011, s. 135-145.

Olbrycht K., O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym, Toruń 2014.

Pełka L., Rytuały, obrzędy, święta, Warszawa 1989.

Program profilaktyczno-wychowawczy Piątkowskiej Szkoły Społecznej im. Wandy Błeńskiej w Poznaniu, http://www.pss.poznan.pl/dokumenty-do-pobrania, dostęp: 23.04.2021.

Rehlis N., Praca lekarska dr Wandy Błeńskiej jako przykład holistycznego podejścia do pacjenta, „Annales Missiologici Posnanienses”, 20 (2015) s. 45-52. DOI: https://doi.org/10.14746/amp.2015.20.4

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000649/O/D20170649.pdf, dostęp: 28.04.2021.

Seniorzy i uczniowie w sieci, „My 60+”, 24 marca 2015, http://my60plus.pl/seniorzy-i-uczniowie-w-sieci/, dostęp: 09.09.2021.

Skrzyniarz R., Gajderowicz M., Wach T., Wstęp, w: Wzory i wzorce osobowe w biografistyce pedagogicznej, red. R. Skrzyniarz, M. Gajderowicz, T. Wach, Lublin 2013, s. 9-16.

Stinia M., Patroni szkół – ciągłość i zmiana (w polskich szkołach autonomicznej Galicji i niepodległej Rzeczypospolitej), w: Aksjologiczny wymiar pracy szkoły i nauczyciela. Różne podejścia i perspektywy poznawcze, red. M. Jaśko, Tarnów 2018, s. 49-58.

Uczniowie Piątkowskiej Szkoły Społecznej stworzyli kapsułę czasu - swój ślad dla potomnych, „Głos Wielkopolski”, 26 września 2018, https://gloswielkopolski.pl/uczniowie-piatkowskiej-szkoly-spolecznej-stworzyli-kapsule-czasu-swoj-slad-dla-potomnych/ar/13525982, dostęp: 09.09.2021.

Zapiski z notatnika Wandy Błeńskiej (1911-2004), „Acta Medicorum Polonorum”, 10 (2020) s. 135-137.

Opublikowane
2021-12-15
Dział
Studia i rozprawy