Chiara „Luce” Badano

Błogosławiona Nastolatka wzorem dla współczesnej młodzieży

Słowa kluczowe: Chiara „Luce” Badano, młodzież, wzór osobowy, cierpienie, wiara

Abstrakt

Młodzi ludzie w dzisiejszej rzeczywistości czują się coraz bardziej zagubieni moralnie i duchowo. Takiej sytuacji niewątpliwie sprzyja  brak uniwersalnych wartości, filarów, na których opierają się określone wzorce i modele zachowań, a także obecny indywidualizm i pluralizmu zasad, subiektywizm wartości i norm. W obliczu tych zagrożeń szczególną rolę odgrywają wzory osobowe, które mogą zainspirować do wybierania drogi „pod prąd”, poszukiwania tego, co prawdziwie jest wartościowe. W niniejszym artykule odwołałam się do świadectwa życia Chiary „Luce” Badano – Błogosławionej Nastolatki, patronki młodzieży, współczesnej świętej. Dziedzictwo, które pozostawiła po sobie – w postaci przykładu krótkiego, ale duchowo bogatego życia – nieustannie jest odkrywane przez dzisiejszych nastolatków i stanowi inspirację do podejmowania wysiłku, by wzrastać duchowo i moralnie, bardziej „być” niż „mieć”, a tym samym potwierdzić swoją osobową godność, być osobą nie tylko na płaszczyźnie ontologicznej, ale stać się nią faktycznie.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Brezinka W., Chrześcijańskie cele współczesnego wychowania, w: Wychowanie chrześcijańskie a kultura, red. M. Nowak, T. Ożóg, Lublin 2000, s. 49–62.

Markowicz M., Chiara Luce Badano – święta za życia, „Apostolstwo chorych”, 7 (2013), https://www.apchor.pl/temat/2013/07/22/Chiara-Luce-Badano-swieta-za-zycia, dostęp: 18.04.2021.

Chudy W., Jan Paweł II – Nauczyciel kultury. Osoba ludzka znakiem trudu i nadziei, w: Osobowy wymiar kultury. Materiały XV Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich, Jasna Góra 18-20 listopada 2004, red. J. Dobrzyńska, Warszawa 2004, s. 29–47.

Chudy W., Sens życia a sens trudu, w: Osoby niepełnosprawne w życiu społeczeństwa i kościoła, red. A. Bartoszek, D. Sitko, Katowice-Ruda Śląska 2003, s. 31–45.

Dyczewski L., Kultura polska w procesie przemian, Lublin 1993.

Galarowicz J., Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii, Kraków 1992.

Ruch Focolari, https://www.focolare.org/polska, dostęp: 14.04.2021.

Jan Paweł II, Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was (1J 4,16). Orędzie na I Światowy Dzień Młodzieży (1985), https://papiez.wiara.pl/doc/378808.Abyscie-umieli-zdac-sprawe-z-nadziei-ktora-jest-w-was-1-P-3-15, dostęp: 14.04.2021.

Jan Paweł II, Przemówienie Jana Pawła II do młodzieży w Poznaniu, Poznań, Plac Adama Mickiewicza, 3.06.1997, w: tenże, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia i homilie, Kraków 2005, s. 917-924.

Kijas Z., Wstęp, w: M. Zanzucchi, „Mam wszystko…”. 18 lat życia Chiary Luce, przeł. Zespół, Kraków 2010, s. 5–8.

Magrini M., Jasne Światło. Błogosławiona Chiara Badano, przeł. D. Chodyniecki, Częstochowa 2017.

Maritano L., Wstęp, w: M. Magrini, Jasne Światło. Błogosławiona Chiara Badano, przeł. D. Chodyniecki, Częstochowa 2017, s. 9–14.

Mizińska J., Autorytet: przywódca czy przewodnik, „Ethos”, 1 (1997) s. 210–218.

Ożóg T., Kulturowe zagrożenia wychowania, w: Wychowanie chrześcijańskie a kultura, red. M Nowak, M. Filipiak, Lublin 1980, s. 167–188.

Rodziński A., Na orbitach wartości, Lublin 1998.

Urbaniak A., Multimedia a wychowanie, „Wychowawca”, 6 (2000) s. 8–11.

Valwerde C., Antropologia filozoficzna, tłum., G. Ostrowski, Poznań 1998.

Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982.

Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994.

Wójtowicz M., Powszechna niepełnosprawność człowieka w „Myślach” B. Pascala, w: Osoby niepełnosprawne w życiu społeczeństwa i kościoła, red. A. Bartoszek, D. Sitko, Katowice–Ruda Śląska 2003, s. 17–30.

Zanzucchi M. „Mam wszystko…”. 18 lat życia Chiary Luce, przeł. Zespół, Kraków 2010.

Zdybicka Z., Rola religii w kształtowaniu osobowego modelu kultury, w: W kierunku religijności, red. B. Bejze, Warszawa 1983, s. 283–295.

Opublikowane
2021-12-15
Dział
Studia i rozprawy