Maria Góralówna: od medycyny do pedagogiki specjalnej

Słowa kluczowe: Maria Góralówna, uszkodzenie słuchu, rehabilitacja, wychowanie słuchowe, rodziny wychowujące dzieci niesłyszące

Abstrakt

W artykule poruszona został temat działalności docent Marii Góralówny na polu medycyny i pedagogiki specjalnej. Opisane zostało jej zaangażowanie w rehabilitację dzieci i młodzieży z uszkodzeniami słuchu. Postać Marii Góralówny została ukazana jako niezwykle ważna w jednym z ośrodków zajmujących się diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją. Odegrała ona także istotną rolę w procesie wdrażania implantacji ślimakowej w Polsce. Artykuł został podzielony na części zatytułowane: życie osobiste i zawodowe, poglądy zawodowe Marii Góralówny, działania na rzecz dzieci i rodzin oraz wspomnienia rodziców i współpracowników, gdzie dowiadujemy się jakim była człowiekiem. „Matka matek dzieci głuchych” zostawiła po sobie teksty w których odnajdujemy wciąż aktualne przesłanki do pracy z dziećmi z uszkodzeniami słuchu.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Antos A., Maria Góralówna, Warszawa 2005.

Bułakowska-Jackowska A., Góralka, w: Rewalidacja małego dziecka z wadą słuchu w rodzinie, red. U. Eckert, A. Stecewicz, Szczecin – Dziwnów 2000, s. 19-21.

Chmiel H., Matka matek dzieci głuchych, w: Rewalidacja małego dziecka z wadą słuchu w rodzinie, red. U. Eckert, A. Stecewicz, Szczecin – Dziwnów 2000, s. 33-36.

Chmielewska A., Jak to z nami było, w: Rewalidacja małego dziecka z wadą słuchu w rodzinie, red. U. Eckert, A. Stecewicz, Szczecin – Dziwnów 2000, s. 37-38.

Eckert U., Maria Góralówna, wielki polski audiolog dziecięcy, w: Rewalidacja małego dziecka z wadą słuchu w rodzinie, red. U. Eckert, A. Stecewicz, Szczecin – Dziwnów 2000, s. 9-14.

Gałkowski T., Na usłudze rodzin dzieci głuchych, w: Rewalidacja małego dziecka z wadą słuchu w rodzinie, red. U. Eckert, A. Stecewicz, Szczecin – Dziwnów 2000, s. 15-17.

Gasik W., Pańczyk J., Czołowi polscy pedagodzy specjalni oraz absolwenci PIPS i WSPS z lat 1971-1996, Warszawa 1997.

Góralówna M., Dane dotyczące Ośrodka Audiologicznego Społecznej Fundacji Solidarności przy Szpiatalu Wojewódzkim Dziecięcym im. Profesora J. Bogdanowicza w Warszawie, „Audiofonologia”, 3 (1991), t. 3, nr 1-4, s. 104-105.

Góralówna M., Domańska A., Dziecko niesłyszące w rodzinie. , Warszawa 1966.

Kossowska E., Skarżyński H., Wspomnienie pośmiertne o dr hab. n. med. Marii Góralównej 1919-1995, „Otolaryngologia Polska”, 51 ( 1997) , t. 51, nr 3, s. 350-351.

Krakowiak K., Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci i młodzieży z uszkodzeniami słuchu, Lublin 2012.

Kurkowski Z. M., Docent Maria Góralówna – zwolenniczką metod oralnych i podporą polskiej surdologopedii, w: Rewalidacja małego dziecka z wadą słuchu w rodzinie, red. U. Eckert, A. Stecewicz, Szczecin – Dziwnów 2000, s. 51-54.

Kurkowski Z. M., Maria Góralówna -– człowiek nieprzeciętnego formatu, „Audiofonologia”, 1995, t. 7, s. 242-244.

Nowakowska-Szyrwińska E., Otolaryngologia dziecięca w Warszawie, w: Pamiętnik TLW 2007, https://www.tlw.waw.pl/otolaryngologia-dziecieca-w-warszawie/https://www.tlw.waw.pl/otolaryngologia-dziecieca-w-warszawie/, dostęp: 20.04.2021.

Obudzić nadzieję, Wspomnienia prof. Henryka Skarżyńskiego - człowieka, który wprowadził nową erę w otochirurgii jako pierwszy Polak przeprowadził 20 lat temu operację wszczepienia implantu ślimakowego osobie niesłyszącej, a 10 lat później – jako pierwszy w świecie operację wszczepienia implantu osobie z częściową głuchotą, „Słyszę. Dwumiesięcznik dla osób z problemami słuchu i mowy”, 16 lipca 2012, s. 3-11.

Skarżyński H., Słowo wstępne, w do książki: A. Antos A., Maria Góralówna, Warszawa 2005, s. 15.

Statut Stowarzyszenia Narodowa Kapituła Orderu Uśmiechu, http://orderusmiechu.pl/statut/http://orderusmiechu.pl/statut/, dostęp: 20.04.2021.

Stecewicz A., Maria Góralówna – człowiek wielkiego formatu, w: Rewalidacja małego dziecka z wadą słuchu w rodzinie, red. U. Eckert, A. Stecewicz, Szczecin – Dziwnów 2000, s. 25-31.

Sumara W., Taką Ją pamiętam, w: Rewalidacja małego dziecka z wadą słuchu w rodzinie, red. U. Eckert, A. Stecewicz, Szczecin – Dziwnów 2000, s. 43-45.

Szymańska R., Miała czas dla każdego, kto Jej potrzebował, w: Rewalidacja małego dziecka z wadą słuchu w rodzinie, red. U. Eckert, A. Stecewicz, Szczecin – Dziwnów 2000, s. 23-24.

Opublikowane
2021-12-17
Dział
Studia i rozprawy