W służbie Dobra i Prawdy

Ks. Andrzej Maryniarczyk SDB, przedstawiciel lubelskiej szkoły filozoficznej

Słowa kluczowe: Andrzej Maryniarczyk, św. Tomasz z Akwinu, prawda, dobro, metafizyka realistyczna, lubelska szkoła filozoficzna

Abstrakt

Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB, który zmarł pod koniec 2020 roku był najszerzej znany jako metafizyk realistyczny i antropolog - przedstawiciel lubelskiej szkoły filozoficznej. Poświęcał również wiele uwagi szeroko rozumianej działalności edukacyjnej, a także różnym formom upowszechniania dzieł z obszaru filozofii realizując jednocześnie powołanie zakonne w Towarzystwie św. Franciszka Salezego. W niniejszej publikacji została podjęta próba ukazania działalności ks. Andrzeja Maryniarczyka SDB w głównych obszarach jego aktywności i w kontekście uzyskanych przez niego efektów. Uzasadnienie podjęcia tej tematyki stanowi brak jej wyczerpującego opracowania podczas, gdy dzieło życia ks. Andrzeja Maryniarczyka SDB wydaje się zasługiwać na upowszechnianie ze względu tak na jego samego jako na wzór osobowy, jak i na treści zawarte w dziełach, które pozostawił. W opracowaniu posłużyłam się metodą analizy tekstu oraz metodą historyzmu.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Źródła

Maryniarczyk A., Antropologiczno-metafizyczne podstawy adekwatnej teorii wychowania w ujęciu twórców Filozoficznej Szkoły Lubelskiej, „Polska Myśl Pedagogiczna”, 2 (2016) s. 103-115. DOI: https://doi.org/10.4467/24504564PMP.16.004.6682

Maryniarczyk A., Autobiogram, „Ruch Filozoficzny" 46 (1999) nr 3-4, s. 452-457.

Maryniarczyk A., Byt a dobro, w: Spór o dobro, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, seria: Zadania Współczesnej Metafizyki, t. 14, Lublin 2012, s. ???.

Maryniarczyk A., Człowiek wobec świata: Studium z metafizyki realistycznej, Lublin 2009.

Maryniarczyk A., Dlaczego stworzenie „ex nihilo”. Teoria metafizycznego kreacjonizmu, Lublin 2018.

Maryniarczyk A., Metoda metafizyki realistycznej, wraz z tekstem komentarza św. Tomasza z Akwinu do 5. i 6. kwestii Boecjusza De Trinitate, tłum. A. Białek, Lublin 2005.

Maryniarczyk A., Metoda separacji a metafizyka, Lublin 1985.

Maryniarczyk A., System metafizyki. Analiza „przedmiotowo-zbornego” poznania, Lublin 1991.

Maryniarczyk A., Tomizm: Dla-czego?, Lublin 1994.

Maryniarczyk A., Człowiek wobec świata: Studium z metafizyki realistycznej, Lublin 2009.

Maryniarczyk A., Metafizyka w ekologii, Lublin 1996.

Opracowania

Kruk K., Celowość w ujęciu Krąpca, Mazierskiego i Maryniarczyka, „Rocznik Filozoficzny Ignatianum”, 22, (2016) z. 1, s. 270-289.

Żurek W., Salezjańskie szkoły rzemieślnicze w Oświęcimiu 1914–1971. Kronika, Lublin 2018.

Maryniarczyk A., Krąpiec M.A., Lubelska szkoła filozoficzna, w: Encyklopedia Filozofii Polskiej, t. 1, Lublin 2011, s. 894.

Maryniarczyk A., Krąpiec M.A., Lubelska szkoła filozoficzna, http://www.ptta.pl/lsf/index.php?id=program&lang=pl, dostęp: 28.02.2021.

„Monitor Polski” 2009, nr 25, poz. 347.

Opublikowane
2022-07-19
Dział
Studia i rozprawy