Ksiądz Jan Zwierz – integralny, transgresywny i wielowymiarowy nauczyciel w trudnych czasach

Słowa kluczowe: ks. Jan Zwierz, nauczyciel, transgresja, proegzystencja

Abstrakt

Papież Franciszek w encyklice Lumen fidei, o świetle wiary, mocno stwierdza, że światło wiary jest w stanie uwydatnić bogactwo ludzkich relacji, to, że mogą trwać, być wiarygodne, ubogacać wspólne życie. Wiara nie oddala od świata i nie jest czymś oderwanym od konkretnego zaangażowania współczesnych ludzi. Światło wiary wielu pięknych ludzi w historii ludzkości na pewno ubogacało ludzkie relacje i jeszcze bardziej zbliżało ludzi do Boga i do siebie nawzajem i czyniło świat lepszym i do takich ludzi na pewno należał ks. dr Jan Zwierz, o którym warto pisać, myśleć i jego piękne życie naśladować. Życie to było zarazem bardzo trudne, bo czas wojen, totalitaryzmów a pomimo wszystko potrafił budować szkoły, kształcić ludzi i czynić świat piękniejszym. Bo jak napisała Maria Dąbrowska, czasy są tylko czasy a człowiek jest aż człowiek i to przesłanie mocnego i pięknego człowieczeństwa niech będzie naszą siłą na czas pandemii i na każdy dzień.

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Źródła

Kronika Szkoły Ogrodniczej w Ropczycach, oryginał kroniki w szkolnym archiwum Zespołu Szkół im. Ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach.

Księga protokołów posiedzeń Rad Pedagogicznych Powszechnej Szkoły Żeńskiej im. Królowej Jadwigi w Ropczycach 1933–1945.

Biblia Tysiąclecia, Poznań 2000.

Opracowania

Boś J., Ks. Dr Jan Zwierz – rys monograficzny, Ropczyce 2003.

Franciszek Papież, Encyklika Lumen fidei, Rzym 2013.

Franciszek Papież, Encyklika Fratelli tutti, Asyż 2020.

Franciszek Papież, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, Rzym 2013.

Frk V., Kształcenie dorosłych dla potrzeb organizacji, przeł. M. Kalinowska, Rzeszów 2016.

Miąso J., Ksiądz Jan Zwierz – pedagog – społecznik, Ropczyce–Rzeszów 2018.

Stiglitz J., Globalizacja, przeł. H. Simbierowicz, Warszawa 2004.

Szmyd J., Zagrożone człowieczeństwo, Regresja antropologiczna w świecie ponowoczesnym, Katowice 2015.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 3, Warszawa 1981.

Zubrzycka-Maciąg T., Wosik-Kawala D., Wychowanie w szkole, Lublin 2012.

Opublikowane
2021-12-17
Dział
Studia i rozprawy