Przegląd bibliograficzny

  • Ryszard Skrzyniarz

Abstrakt

Andrzej Niesiołowski, Zarys pedagogiki ogólnej. Rękopis z oflagu, odczytanie i opracowanie Janina Kostkiewicz, seria: „Polska Myśl Pedagogiczna”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 312.

Czas i miejsce w biografii. Aspekt edukacyjny, red. Elżbieta Dubas, Anna Gutowska, t. 5 serii „Biografia i badania biografii”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 296.

Młodzież jakiej nie znacie. Wzory osobowe godne naśladowania. Seria B, red. Krystyna Chałas, Polihymnia, Lublin 2017, s. 372.

Biografistyka we współczesnych badaniach historycznych. Teoria i praktyka praktyka, red. Jolanta Kolbuszewska, Rafał Stobiecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 228.

Badania biograficzne i narracyjne w perspektywie interdyscyplinarnej. Aplikacje – Egzemplifikacje. Dylematy metodologiczne, red. Magdalena Piorunek, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, s. 314.

Józef Puciłowski OP, Portrety imienne i bezimienne. Polscy dominikanie a bezpieka 1945–1989, Esprit, Kraków 2017, s. 240.

Wielcy Polacy z Ziem Rzeczpospolitej Obojga Narodów, red. Janina Marciak-Kozłowska, Wydawnictwo BUK, Białystok 2016, s. 508.

Agata Zysiak, Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście, Nomos, Kraków 2016, s. 342.

Alicja Omiotek, Ojczyzna, to pamięć…, Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza, Lublin 2017, s. 240.

Maria Miduch, Biografia Boga Ojca, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 256.

Maria Miduch, Biografia Syna Bożego, Wydawnictwo WAM, Kraków 2017, s. 264.

Maria Miduch, Biografia Ducha Świętego, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, s. 300.

Karen Armstrong, Biblia. Biografia, tłum. Anna Dzierzgowska, Warszawskie Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2009, s. 278.

Downloads

Download data is not yet available.
Dział
Artykuły recenzyjne, recenzje, noty o książkach