Pisanie historii regionu w twórczości Janiny Perathoner „Wenedy”

  • Wioletta Poturała Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Słowa kluczowe: Janina Perathoner “Weneda”, Konin, Zofia Urbanowska, regionalizm

Abstrakt

Janina Perathoner Weneda – nauczycielka i pisarka zaangażowała się w tworzenie prozy o charakterze parahistorycznym skoncentrowanej na regionie konińskim. W tekstach ożywiała postacie znane z historii i legend. Zaplanowała stworzenie przekroju dziejów Konina i regionu poprzez wieki. Jej dorobek tworzą głównie powieści historyczne, m.in. Zmierzch chwały (historia rodu hrabiów Kwileckich), Doktor Zemelius (książka quasi biograficzna o Zemełce), Zofia Kamila (powieść oparta na motywach biograficznych pisarki Zofii Urbanowskiej). Ostatnią książką Wenedy pt. Zapomniany Mocarz jest fabularyzowana biografi a Stanisława Staszica – patrona szkoły, z którą związana była całe zawodowe życie. Swej dydaktycznej misji nie zakończyła wraz z przejściem na emeryturę, poprzez pisarstwo oddziałując na kolejne pokolenia. 

Downloads

Download data is not yet available.
Dział
Studia i rozprawy