Nauczyciel wobec upowszechniania wiedzy o „Żołnierzach Wyklętych”

  • Katarzyna Sabat Instytut Pedagogiki (Katedra Biografistyki Pedagogicznej) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Słowa kluczowe: polskie podziemie niepodległościowe, „Żołnierze Wyklęci”, nauczyciel, wychowanie patriotyczne

Abstrakt

Historia „Żołnierzy Wyklętych” odnajduje powoli swoje miejsce w polskim społeczeństwie. Znaczącą rolę w upowszechnianiu rzetelnych informacji o bohaterach polskiego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego powinni odgrywać nauczyciele. To na nich spoczywa ustawowy obowiązek wychowania dzieci i młodzieży w duchu wartości patriotycznych opartych na prawdzie historycznej. Niniejszy artykuł jest próbą ukazania faktycznego stanu oddziaływania nauczycieli w kontekście upowszechniania tematyki „Żołnierzy Wyklętych” wśród uczniów oraz kształtowania płynących z ich postaw wartości narodowo-patriotycznych.

Downloads

Download data is not yet available.
Dział
Studia i rozprawy