Przekaz prawdy historycznej o obozach koncentracyjnych jako element wychowania patriotycznego

  • Magdalena Gajderowicz Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Słowa kluczowe: Pedagogika pamięci, obozy zagłady, edukacja szkolna

Abstrakt

Istnienie obozów koncentracyjnych jest jedną z mroczniejszych kart w historii nie tylko Polski, ale i świata. Miejsca te są naznaczone ludzką śmiercią i cierpieniem. Pomimo, że powstawały w różnych częściach Europy, a ich inicjatorami był naród niemiecki, to nieustannie w mediach co pewien czas pojawia się określenie „polskie obozy”. Fraza ta jest niedopuszczalna, a jej pojawienie się najczęściej skutkuje skandalem. W obliczu tych przekłamań, oczywistym staje się, że negowanie tego kłamstwa, a także popularyzowanie prawdy jest konieczne. Dlatego też ważne jest podjęcie działań edukacyjnych w możliwie najszerszym zakresie. W artykule wyróżniono trzy przestrzenie, na terenie których można i powinno się poszerzać wiedzę historyczną w omawianym zakresie. Są to: dom rodzinny, szkoła i konkretne miejsca pamięci umiejscowione na terenie byłych obozów koncentracyjnych. Edukacja na wszystkich powyżej wymienionych płaszczyznach gwarantuje uniknięcie (przynajmniej w społeczeństwie polskim) przekłamań dotyczących naszego narodu, co z kolei jest absolutnym minimum, jakie możemy zrobić w kierunku wychowania patriotycznego. Zetknięcie z ową tematyką może skutkować podjęciem refl eksji nad własnym systemem wartości, a także wzbudzić w odbiorcy empatię, stąd podjęcie tego zagadnienia zdaje się być kwestią konieczną.

Downloads

Download data is not yet available.
Dział
Studia i rozprawy